Теваза

теваза икке
теваза нике
теваза санке
теваза йонке
теваза гоке